Hải Bình Ltd.

Cặp cán bộ, catap

Cặp da, Cặp cán bộ, Cặp tài liệu

Công ty Hải Bình nhận sản xuất và in logo theo yêu cầu các loại cặp da, cặp giả da, cặp làm quà tặng.