Hải Bình Ltd.

Túi du lịch, túi đựng hành lý

Túi du lịch tay kéo, tay đẩy, vali tay đẩy

Nhận sản xuất theo đơn đặt hàng số lượng lớn các loại túi du lịch, vali du lịch, va li tay kéo, túi đựng hành lý.

Túi xách du lịch, túi trống du lich, túi thể thao

Nhận những đơn hàng sản xuất số lượng lớn các loại túi du lịch.